เม็ดมีด TNMG 160408-MA UE6020 Mitsubishi
เม็ดมีด TNMG 160408-FY MP3025 Mitsubishi
เม็ดมีด TNMG 160402N-LU AC830M Sumitomo
เม็ดมีด TNMG 160408N-SU AC830P Sumitomo
เม็ดมีด WNMG 080408 MA UE6110 Mitsubishi
เม็ดมีด กลึงเกลียวนอก MMT 16 ERG60 VP15TF Mitsubishi
End mills Carbide 4F 10mm x R 1.0 x 22 x 80L Shank 10mm Hitachi Moldino
End mills Carbide 4F 8mm x 20 x 60L Shank 8mm Hitachi Moldino
End mills Carbide 4F 16mm x 00 x 125L Shank 16mm Hitachi Moldino
End mills Carbide 4F 10mm x 50 x 95L Shank 10mm Hitachi Moldino
เวอร์เนีย คาลิเปอร์ Mitutoyo 0-1000mm. x 0.05 มม
ประแจขันหัวจับลูกครอเล็ทขนาด 68-75 ด้ามแดง NT
เม็ดมีด APGT 1135 PDFR -G2 HTi10 Mitsubishi
เม็ดมีด เซาะร่อง 2มม GY2M0200D020N-GM VP20RT Mitsubishi
สามจับขนาด 6 นิ้ว (K11-165) ยี่ห้อ Mitsuwa
สามจับขนาด 5 นิ้ว (K11-130) ยี่ห้อ Mitsuwa
สามจับขนาด 5 นิ้ว (K11-125) ยี่ห้อ ลูกโลก
สี่จับอิสระขนาด 3.149 นิ้ว (K72-80) ยี่ห้อ ลูกโลก
เม็ดมีด TNGG 160404R-C GH330 Tungaloy
เม็ดมีด DCGT 11T304MN-SI T1500Z Sumitomo
เม็ดมีด DNMX 110408-WF 5015 Sandvik
เม็ดมีด DCMT 11T308-UM 1525 Sandvik
เม็ดมีด DCMT 11T304-HM YBC152 ZCC-CT
เม็ดมีด DCMT 11T308 GK PV720 Kyocera
เม็ดมีด DCMT 11T304 XP CA525 Kyocera
เม็ดมีด DCMT 11T304 PP PR1425 Kyocera
เม็ดมีด TNMG 160408N-FL AC820P Sumitomo
ชุดมีดกลึง มีดคว้าน แบบ7ตัวชุด ขนาด 12มม
ชุดมีดกลึง มีดคว้าน แบบ7ตัวชุด ขนาด 10มม
มีดเดี่ยวกัดเฟือง
เม็ดมีด ASGT 11T304PDFR-AJ KS05F Tungaloy
End mills M42-Co8 4flutes STK 3mm.
End mills M42-Co8 2flutes STK 12mm.
End mills M42-Co8 4flutes STK 4mm.
End mills M42-Co8 4flutes STK 5mm.
End mills M42-Co8 4flutes STK 6mm.
End mills M42-Co8 4flutes STK 8mm.
End mills M42-Co8 4flutes STK 10mm.
End mills M42-Co8 4flutes STK 14mm.
End mills M42-Co8 4flutes STK 15mm.
End mills M42-Co8 4flutes STK 20mm.
หัวแบ่งเฟือง Dividing head BS-1
เม็ดมีด TNMG 160408N-UX AC700G Sumitomo
เม็ดมีด SCMT 09T308 N-SK AC2000 Sumitomo
เม็ดมีด DCMT 11T304 LP MC6025 Mitsubishi
เม็ดมีด TNMG 160408ML WK05CT Widia
เม็ดมีด TNMG 160408-M5 TK0501 SECO
เม็ดมีด TNMG 160412N-UZ AC300G Sumitomo
เม็ดมีด TNMG 160412FW KT315 Kennametal
เม็ดมีด TNMG 160408N-UX AC2000 Sumitomo

                                  
Sitemap หมวดหมู่