เม็ดมีด APET 120204SR HC844 Hitachi
ดอกนำศูนย์ YAMAWA 8 x 60° x18L CE-S
ดอกนำศูนย์ YAMAWA 6 x 60° x18L CE-S
ดอกต๊าปเครื่อง HC-PO M10 x 1.5 Yamawa
ดอกต๊าปเครื่อง HC-SP M2 x 0.4
ดอกต๊าปเครื่อง EX-SFT M30 x3.5 OSG
ดอกต๊าปเครื่อง EX-SFT M24 x3.0 OSG
ดอกต๊าปเครื่ื่อง EX-SFT M20 x2.5 OSG
ฉากคมมีด Stainless ขนาด 80*125 5นิ้ว Keiba
มีดขาวกลม ขนาด Ø 3/8
มีดขาว ขนาด 3/8 x 3/8
เม็ดมีด GMM 2520-MT PR930 Kyocera
ด้ามมีดขาวขนาด 1/8 X 3/4 พร้อมใบมีดขาว
ดอกต๊าปมือ HTD M8 x 1.0
ดอกต๊าปมือ HTD M3 x 0.5
ดอกต๊าปเครื่อง TANOI TSP M 6 X 1.0 GT6
ดอกต๊าปเครื่อง TANOI TSP M 5 X 0.8 GT6
เม็ดมีดGroove เซาะร่อง 5มม Mitsubishi
เม็ดมีดGroove เซาะร่อง 3มม Mitsubishi
ดอกเอ็นมิล บอล คาร์ไบด์ R3 x10 x 60L JJtools
ดอกเอ็นมิล บอล คาร์ไบด์ R4 x 14 x 90L JJtools
ดอกเอ็นมิล บอล คาร์ไบด์ R5 x 18 x 100L JJtools
ดอกเอ็นมิล บอล คาร์ไบด์ R5 x 35 x 110L JJtools
ดอกเอ็นมิล บอล คาร์ไบด์ R6 x 25 x 50 x 160L JJtools
ดอกเอ็นมิล บอล คาร์ไบด์ R3 x10 x 60L JJtools
ดอกเอ็นมิล บอล คาร์ไบด์ R2 x 30 Hitachi
ดอกเอ็นมิล บอล คาร์ไบด์ R2 x 20 Hitachi
ดอกเอ็นมิล บอล คาร์ไบด์ R2 x 25 Hitachi
ดอกเอ็นมิล บอล คาร์ไบด์ R2 x 16 Hitachi
ดอกเอ็นมิล บอล คาร์ไบด์ R5 ยาว 95 NS
End mills Carbide 2F 6mm x 15 NS
End mills Carbide 2F 8mm x 20 NS
เม็ดมีด DNMG 150408 UE6020 Mitsubishi
ด้ามมีด APX4000R323SA32SA
เม็ดมีด CNMG120408 UE6110 Mitsubishi
เม็ดมีด TNMG 160404R-C TN6020 Kyocera
เม็ดมีด WNMG080408N-GU AC820P Sumitomo
เม็ดมีด WNMG080408N-GU AC2000 Sumitomo
เม็ดมีด WNMG080408N-SU AC820P Sumitomo
เม็ดมีด WNMG080408N-FL AC820P Sumitomo
เม็ดมีด DCGT11T302R-FY AC520U Sumitomo
ประแจขันหัวจับคลอเร็ท OZ-25
ประแจขันหัวจับคลอเร็ท C-32 ด้ามแดง
ประแจขันหัวจับคลอเร็ท C-32 จีน ไม่มีปลอกสีแดง
ประแจขันหัวจับคลอเร็ท C-42
ประแจขันหัวจับคลอเร็ท ER11
ประแจขันหัวจับคลอเร็ท ER16
ประแจขันหัวจับคลอเร็ท ER20
ประแจขันหัวจับคลอเร็ท ER25
ประแจขันหัวจับคลอเร็ท ER32

                                  
Sitemap หมวดหมู่