เม็ดมีด TNMG 160404N-LU T2000Z Sumitomo
Roughing end mills 4F HSS TIN 12mm. OMER
Roughing end mills 4F HSS 26mm. OMER
Roughing end mills 4F HSS 18mm. OMER
Roughing end mills 4F HSS 22mm. OMER
Roughing end mills 4F HSS 16mm. OMER
End mills Carbide TINAL สีม่วง 18mm.
End mills HSS TIN 4F OMER 8mm.
End mills HSS TIN 4F OMER 9mm.
End mills HSS TIN 4F OMER 7mm.
End mills HSS TIN 4F OMER 5mm.
End mills HSS TIN 4F OMER 6mm.
End mills HSS TIN 4F OMER 2mm.
End mills HSS TIN 4F OMER 3mm.
End mills HSS TIN 4F OMER 4mm.
มีดเล็บ No.20 K20
End mills HSS 4flutes OMER 48mm.
End mills HSS 4flutes OMER 50mm.
End mills HSS 4flutes OMER 45mm.
End mills HSS 4flutes OMER 46mm.
มีด HOB M 5.5 PA 20°
มีด HOB M 5.25 PA 20°
มีด HOB M 4.75 PA 20°
มีด HOB M 4.5 PA 20°
มีด HOB M 7.5 PA 20°
มีด HOB M 7.25 PA 20°
มีด HOB M 7.0 PA 20°
มีด HOB M 6.75 PA 20°
มีด HOB M 6.5 PA 20°
มีด HOB M 11.0 PA 20°
มีด HOB M 13.0 PA 20°
ด้ามมีด 12*12 T
เม็ดมีด TNMG 160404-HS PC8110 Korloy
Ball end mills 2flutes Diameter 8mm. R4 OSG
Ball end mills 2flutes Diameter 10mm. R5 OSG
Ball end mills 2flutes Diameter 30mm. R15 OSG
Ball end mills 4flutes Diameter 25mm. R12.5 OSG
Ball end mills 2flutes Diameter 25mm. R12.5*300 OSG
End mills HSS 6flutes OSG 50.8mm.
End mills HSS 4flutes OSG 40mm.
End mills HSS 4flutes OSG 40mm.
End mills HSS 4Flutes OSG 50mm.
Roughing end mills 4F HSS TIN 8mm. OMER
มีดขาวกลม ขนาด Ø10 mm.
เม็ดมีดทำ R 10 P3202-D20 WXM25 Walter + Holder
เม็ดมีด 218.19-125T-3T-M07, F40M SECO
ดอกกัดหยาบ RFR12 HSS-Co ขนาด 12มม. Hitachi
ดอกกัดหยาบ RFR10 HSS-Co ขนาด 10มม. Hitachi
เม็ดมีด SEEN 12030AFTN-G9Y CY250 HITACHI
เม็ดมีด SEEN 12030AFTN-G9G CH7030 HITACHI

                                  
Sitemap หมวดหมู่