มีดตบสายพาน Belt wheel shaper cutter HTD3M
มีดตบสายพาน Belt wheel shaper cutter HTD5M
มีดตบสายพาน Belt wheel shaper cutter HTD8M
มีดตบสายพาน Belt wheel shaper cutter T5
มีดตบสายพาน Belt wheel shaper cutter T10
มีดตบสายพาน Belt wheel shaper cutter AT10
มีดตบสายพาน Belt wheel shaper cutter XL5.08
มีดตบสายพาน Belt wheel shaper cutter L9.525
มีดตบสายพาน Belt wheel shaper cutter H12.7
นาฬิกาวัดนอก Dial indicator 0-10mm * 0.01mm Teclock
นาฬิกาวัดนอก Dial indicator 0-10mm * 0.01mm Mitutoyo
ด้ามมีด MTJNR 2525M22 M1 Sandvik
เม็ดมีด VCGX 16 04 04- LH YD101 ZCC CT
เม็ดมีด VBMT 16 04 08 - PSS AH725 Tungaloy
เม็ดมีด SP400 NC3220 Korloy
เม็ดมีด VCGX 16 04 08- AL H10 Sandvik
เม็ดมีด DCGT11 T3 08 - UM H13A Sandvik
เม็ดมีด CPMT 160408Z CY250 Hitachi
เม็ดมีดกลึงเกลียวนอก 16ERM G 60 TT9030 Taegutec
เม็ดมีด TNMG 160408-EM YBG 205 ZCC CT
เม็ดมีด TNMG 160404 R-K 4325 Sandvik
เม็ดมีด TNMG 160404 L-K 4325 Sandvik
หกจับขนาด 6 นิ้ว (SE - 6 ) ยี่ห้อ Strong
ชุด Arbor NT50 - ER50 - 65L Vertex
ชุด Arbor NT50 - ER40 65L Vertex
เฉพาะหัวคว้าน 2 นิ้ว Vertex
ปากกาไฮโดรลิค Hydraulic Machine Vise VH-8L Vertex
ด้ามมีด APX4000R323SA32SA พร้อม เม็ดมีด AOMT184804PEER-M VP15TF Mitsubishi
เม็ดมีด AOMT184804PEER-M VP15TF Mitsubishi
เม็ดมีด TNMG 160404 FP KT315 Kennametal
เม็ดมีด WNMG 080408 WQ CA525 Kyocera
ดอกต๊าปเครื่อง YG M 6*1.0 HSS-EX TIN coat
เม็ดมีด TPMN 160308 UX30 Tungaloy
ดอกต๊าปเครื่อง ปลายสว่าน DRT M6x1.0 OSG
CNMG 120408N-UZ AC415K Sumitomo
หวีวัดเฟือง Gear tooth gage DP-L20 FUJI
หวีวัดเฟือง Gear tooth gage MP-S14 FUJI
หวีวัดเฟือง Gear tooth gage MP-L14 FUJI
หวีวัดเฟือง Gear tooth gage DP-S14 FUJI
หวีวัดเฟือง Gear tooth gage DP-L14 FUJI
เกจวัด ACME screw pitch gage 29 องศา FUJI
เกจวัด ACME screw pitch gage 30 องศา FUJI
แผ่นเกจวัดมุม ACME screw thread gage 29 องศา FUJI
หวีวัดเฟือง Gear tooth gage MP-L20 FUJI
หวีวัดเฟือง Gear tooth gage MP-S20 FUJI
หวีวัดเฟือง Gear tooth gage DP-S20 FUJI
สามจับขนาด 8 นิ้ว (K11-200A) ยี่ห้อ Mitsuwa ฟันชุดเดียว
สี่จับเข้าพร้อมขนาด 12 นิ้ว (K12-325C) ยี่ห้อ ลูกโลก
TNMG160404HQ PV7010 Kyocera
ชุดหัวคว้าน 2 นิ้ว + แกนตรง C20 พร้อมอุปกรณ์ Vertex

                                  
Sitemap หมวดหมู่