ไมโครมิเตอร์วัดใน Inside Micrometer
ไมโครมิเตอร์ วัดนอก Outside Micrometer
ใส่เม็ดสี่เหลี่ยม 80° ( W )
ใส่เม็ดสี่เหลี่ยม 80° ( C )
ใส่เม็ดสี่เหลี่ยม 55° ( D )
ใส่เม็ดสี่เหลี่ยม 35° ( V )
ใส่เม็ดสามเหลี่ยม 60° ( T )
ใส่เม็ดทรงกลม ( R )
ใบเลื่อย, ใบเลื่อยสายพาน
ใบเจียร์
โต๊ะหินแกรนิต
แหวนลูกสูบ
แกนสว่าน-ปลอกสว่าน-แกนตรง
เวอร์เนีย
เม็ดอื่นๆ
เม็ดมีด insert มือสอง
เม็ด W
เม็ด V
เม็ด T
เม็ด S
เม็ด R
เม็ด D
เม็ด C
เม็ด A
เกรด YW2
เกรด YT14
เกรด YT05
เกรด YG6
เกรด P20 (STi20)
เกรด M20
เกรด K20
อื่นๆ
อาร์เบอร์ Arbor (holder) + ลูก Collet
อะไหล่รถยนต์
หัวสว่านจำปาขัน - มือบิด
หัวจับ สามจับ สี่จับ (3,4-Jaw Chucks)
หวีวัด
หมวด เม็ดมีด Insert
หมวด เครื่องมือวัด Measuring tools
หมวด อุปกรณ์ Accessories
หมวด ด้ามมีดHANSHIBA (หัวเสือ)
หมวด Gear cutter
หมวด End mills ดอกกัด
หมวด End mills Tin สีทอง 4F
หมวด Cutting tools
สี่จับ 4-jaw independent, self centering chucks
สินค้ามือสอง
สามจับ 3-jaw self centering chucks
สกรูป้อมมีด
วัดลึก Depth Gauge

 
Sitemap สินค้า